Choose a language
15 Years

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) máme povinnost zajistit ochranu osobních údajů našich zákazníků. Tyto zásady popisují, jakým způsobem sbíráme, používáme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, a jak zabezpečujeme jejich ochranu.